Autakra, historia pewnej włóczęgi

Regulamin

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem autakra.com (zwany dalej Sklepem) jest:

MaraSimSim Sp. z o.o.
80-178 Gdańsk
ul. Sierpniowa 27
NIP 5833158271
KRS: 0000450537

zwana dalej Firmą, Sprzedawcą.

1.2. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

1.4. Klient, zamawiając towary przy pomocy strony internetowej https://autakra.com, przystępuje do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) między Firmą a Klientem.

§ 2. OFERTA

Sprzedawca oferuje Produkt rozumiany jako minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany w wyglądzie Produktów, wynikającą np. ze różnicy kolorów uwidocznionych na zdjęciu Produktu a oryginałem sfotografowanego Produktu. Zdjęcia oraz inne formy wizualizacji i prezentacji Produktów mają jedynie charakter poglądowy o Produktach.

2.1. Przedmiotem transakcji są Produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.

2.2. Ceny Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.

2.3. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

2.4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym autakra.com  wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym autakra.com.

2.5. Sklep Internetowy autakra.com dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

§3 ZAMÓWIENIE

3.1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

3.2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę autakra.com lub mailem na adres wydawnictwo@autakra.com

3.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia oraz potwierdzeniem zrealizowania płatności. W przypadku nieścisłości należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem wydawnictwo@autakra.com.

3.4. Oferta sklepu autakra.com nie przedstawia jego stanu magazynowego.

3.5. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

3.6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.1. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji gdy zostanie opłacone, lub w przypadku zamówień za pobraniem potwierdzone drogą e-mail. W przypadku braku płatności lub potwierdzenia zamówienia za pobraniem w ciągu 5 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane.

4.2. Zamówienia są realizowane według kolejności składania.

4.3. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania towaru do wysyłki oraz czas dostawy.

4.4. Zamówienia doręczane są: a) na terenie Polski kurierem UPS w 1-7 dni roboczych (chyba, że Klient zostanie poinformowany o innym terminie). Koszt przesyłki jest podany na stronie zamówienia b) Istnieje możliwość zamówienia kuriera UPS do innych krajów niż Polska po uprzednim kontakcie ze Sklepem pod adresem wydawnictwo@autakra.com. Termin i koszt przesyłek międzynarodowych ustalany jest indywidualnie po wysłaniu zapytania na adres wydawnictwo@autakra.com. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy wysłania przesyłki międzynarodowej.

4.5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: a) w przypadku płatności online – po zaksięgowaniu środków na koncie Sklepu;

4.6. Sklep zastrzega sobie prawo do: a) anulowania zamówień jeżeli formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony. b) odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

4.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.8. Do każdego zamówienia Sklep wystawia paragon lub, na życzenie Klienta, fakturę VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT wymagane jest skontaktowanie się z obsługą Sklepu pod adresem e-mail wydawnictwo@autakra.com. Paragony oraz faktury wystawiane są w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

4.9. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem wydawnictwo@autakra.com

4.10. Klient może wycofać złożone zamówienie jedynie e-mailem pod adresem wydawnictwo@autakra.coml. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.

4.11. Jeśli w magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

4.12. W przypadku, gdy Sklep otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu.

4.13. Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.

4.14. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I WYMIANA TOWARU

5.1. Zgodnie z Ustawą z 30 maja 2014 roku „O prawach konsumenta” (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Kupujący, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki, może odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny. Klient powinien stwierdzić charakter, cechy i wygląd Produktu to bez jego używania.

5.2. Warunkiem akceptacji zwrotu jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą mailową na adres wydawnictwo@autakra.com lub pisemną oraz odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu i formularzem zwrotu dostępnym do pobrania ze strony Sklepu.

5.3. Zwrot płatności Klientowi następuje, w terminie 14 (czternastu) dni przelewem bankowym na podane przez Klienta konto po otrzymaniu przez Sklep przesyłki ze zwróconym towarem. Firma wstrzyma się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania przesyłki ze zwrotem lub dowodu odesłania od Klienta. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient.

5.4. Klient może dokonać wymiany towaru na inny w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu pod adresem wydawnictwo@autakra.com

5.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem jego używania i wykorzystania lub jest uszkodzony przez co nie może zostać odsprzedany po regularnej cenie.

5.6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do produktu, który nosi ślady

5.7 Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zakupu w wypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca oświadcza, iż nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

5.8 W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta, zamówiony towar wraca do Sklepu, a Klient zostanie obciążony kosztami przesyłek.

§ 8. PŁATNOŚĆ

Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:

  • płatność przelewem na konto bankowe Santander BANK: 61 1090 1098 0000 0001 4178 6869
  • płatność kartą lub szybkim przelewem przy wykorzystaniu funkcjonalności PRZELEWY24
  • za pobraniem kurierskim po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia drogą e-mail na adres: wydawnictwo@autakra.com

 § 8. WARUNKI REKLAMACJI (Z TYTUŁU RĘKOJMI)

7.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta (wydania towaru) lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. Klient ma prawo zgłosić niezgodność towaru z umową w ciągu 2 lat od daty wydania towaru. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

7.2. Sklep Internetowy autakra.com w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7.3. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wydawnictwo@autakra.com. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy autakra.com rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

7.4. W przypadku odesłania reklamacji na adres ul. Sierpniowa 27 80-178 Gdańsk za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka priorytetowa) Sklep zwróci Klientowi należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego Klienta, oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.

7.5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy autakra.com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, obniży cenę lub zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 8. DANE OSOBOWE

8.1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym autakra.com. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym autakra.com. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy autakra.com. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

8.2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8.3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego autakra.com  mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.